Skrivelse Amanda Lind med anledninga av Coronapandemin 2 april 2020