Skriftliga synpunkter på statistik om personer med funktionsnedsättning efter saksamråd med SCB 2020-01-29