Yttrande över rekommendationer om mänskliga rättigheter som lämnades till Sverige den 27 januari 2020  inom ramen för Universal Periodic Report, UPR