April

Funktionsrätt Sverige synpunkter om 2020 års valutredning april 2021.pdf

Synpunkter till EU-kommissionen om att utöka skydd mot hatbrott.docx

Funktionsrätt Sverige om EU funktionsrättsstrategi 2021.docx

Funktionsrätt Sverige om EU funktionsrättsstrategi 2021.pdf

Mars

Skrivelse till Elin Almqvist angående dialog om styrning och uppföljning av Funktionsrättspolitiken.pdf

Skrivelse till Elin Almqvist angående dialog om styrning och uppföljning av Funktionsrättspolitiken.docx  

Svar från Elin Almqvist.pdf

 

Uppföljningsskrivelse till Anders Ygerman med frågor efter Funktionshinderdelegation om digitaliseringspolitiken.pdf

Uppföljande skrivelse till Anders Ygerman med frågor efter Funktionshinderdelegation om digitaliseringspolitiken.docx 

Svar på skrivelse till Anders Ygerman.docx

 

Uppföljande skrivelse till Matilda Ernkrans med frågor efter Funktionshinderdelegationen om högre utbildning och forskning. pdf 

Uppföljande skrivelse till Matilda Ernkrans med frågor efter Funktionshinderdelegationen om högre utbildning och forskning.docx 

 

Funktionsrätt Sveriges bidrag till Agenda 2030 inför FN:s politiska högnivåforum HLPF 2021.docx

Funktionsrätt Sveriges bidrag till Agenda 2030 inför FN:s politiska högnivåforum HLPF 2021.pdf 

 

Synpunkter till Myndigheten för press, radio och TV. Tillgängliga medier inför nya beslut 2021.docx

Synpunkter till Myndigheten för press, radio och TV. Tillgängliga medier inför nya beslut 2021.pdf

 

Februari

Skrivelse om kompetensrådet vid Socialstyrelsen. docx

Skrivelse om kompetensrådet vid Socialstyrelsen.pdf.

 

Skrivelse till Lena Hallengren, Behovet av en förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet, Funktionsrätt Sverige och HRF februari 2021