November

Contribution Special Rapporteur Rights of persons with disabilities AI_November 2021.pdf

Contribution Special Rapporteur Rights of persons with disabilities AI_November 2021.docx

Oktober

Funktionsrätt Sverige angående Sveriges 7e rapport till FN:s kommitté för övervakningn av konventionsn om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ICESCR

Juli

Funktionsrätt Sverige Förslag till styrelsen i Institutet för mänskliga rättigheter.pdf

Funktionsrätt Sverige Förslag till styrelsen i Institutet för mänskliga rättigheter.docx

Juni

Funktionsrätt Sverige medskick till Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter juni 2021.pdf

Funktionsrätt Sverige medskick till Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter juni 2021.docx

Maj

Synpunkter till MPRT nytt beslut om tillgänglighet maj 2021.docx

Synpunkter till MPRT nytt beslut om tillgänglighet maj 2021.pdf

Särskilt yttrande över betänkandet om Genomförande av tillgänglighetsdirektivet i Sverige 20210507.pdf
Särskilt yttrande över betänkandet om Genomförande av tillgänglighetsdirektivet i Sverige 20210507.docx

April

Funktionsrätt Sverige synpunkter om 2020 års valutredning april 2021.pdf

Synpunkter till EU-kommissionen om att utöka skydd mot hatbrott.docx

Funktionsrätt Sverige om EU funktionsrättsstrategi 2021.docx

Funktionsrätt Sverige om EU funktionsrättsstrategi 2021.pdf

Mars

Skrivelse till Elin Almqvist angående dialog om styrning och uppföljning av Funktionsrättspolitiken.pdf

Skrivelse till Elin Almqvist angående dialog om styrning och uppföljning av Funktionsrättspolitiken.docx  

Svar från Elin Almqvist.pdf

 

Uppföljningsskrivelse till Anders Ygerman med frågor efter Funktionshinderdelegation om digitaliseringspolitiken.pdf

Uppföljande skrivelse till Anders Ygerman med frågor efter Funktionshinderdelegation om digitaliseringspolitiken.docx 

Svar på skrivelse till Anders Ygerman.docx

 

Uppföljande skrivelse till Matilda Ernkrans med frågor efter Funktionshinderdelegationen om högre utbildning och forskning. pdf 

Uppföljande skrivelse till Matilda Ernkrans med frågor efter Funktionshinderdelegationen om högre utbildning och forskning.docx 

 

Funktionsrätt Sveriges bidrag till Agenda 2030 inför FN:s politiska högnivåforum HLPF 2021.docx

Funktionsrätt Sveriges bidrag till Agenda 2030 inför FN:s politiska högnivåforum HLPF 2021.pdf 

 

Synpunkter till Myndigheten för press, radio och TV. Tillgängliga medier inför nya beslut 2021.docx

Synpunkter till Myndigheten för press, radio och TV. Tillgängliga medier inför nya beslut 2021.pdf

 

Februari

Skrivelse om kompetensrådet vid Socialstyrelsen. docx

Skrivelse om kompetensrådet vid Socialstyrelsen.pdf.

 

Skrivelse till Lena Hallengren, Behovet av en förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet, Funktionsrätt Sverige och HRF februari 2021