December

Öppet brev till socialförsäkringsminister Anna Tenje 19 dec 2022

Letter from EDF Funktionsrätt Sverige for the reconstruction of Ukraine SE 20221202 (pdf)

Skrivelse till Parisa Liljestrand om SVTs publicering av text samt sändningstillstånd FRS HRF och SRF

Till Kansliet för Hållbart arbetsliv inför möte den 6 december 2022

November

Skrivelse till Arbetsförmedlingen angående offentlig upphandling november 2022.pdf

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till socialminister Jakob Forssmed

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till socialförsäkringsminister Anna Tenje

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till civilminister Erik Slottner (gratulationsbrev).docx

Skrivelse från funktionsrättsrörelsen till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson

Skrivelse till civilminister Erik Slottner angående åtgärder för funktionsrätt i förordningen om Artificiell intelligens (AI Act).pdf

Skrivelse till justitieminister Gunnar Strömmer med förfrågan om möte angående grundlagen samt frågor om funktionsrätt under Sveriges ordförandeskap i EU.pdf

Skrivelse till EU-minister Jessika Roswall angående funktionsrätt under Sveriges ordförandeskap i EU.pdf

Skrivelse till jämställdhetsminister Paulina Brandberg om Funktionsrättsrättsperspektiv på direktivet om våld mot kvinnor och EU-frågor.pdf

Oktober

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till utbildningsminister Mats Persson

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till skolminister Lotta Edholm 

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till statsminister Ulf Kristersson

Skrivelse till Institutet för mänskliga rättigheter pdf

Svar på Funktionsrätt Sveriges synpunkter på aktiv involvering i övervakning och representation i rådet för institutet för mänskliga rättigheter docx

Svar på Funktionsrätt Sveriges synpunkter på aktiv involvering i övervakning och representation i rådet för institutet för mänskliga rättigheter.pdf

 

Augusti

Skriftliga synpunkter om situationen för flyktingar från Ukraina sakråd den 23 augusti

Juni

Submission European Court of Auditors CRPD June 2022
(inspel till Europeiska revisionsrätten)

Granska reformeringen av Arbetsförmedlingen

Skriftliga synpunkter Funktionsrätt sverige sakråd om Ukraina 8 juni

Skriftliga synpunkter Funktionsrätt Sverige Hearing public service den 10 juni

Mars

Bidrag från Funktionsrätt Sverige till EU:s nationella reformprogram mars 2022.pdf

Bidrag från Funktionsrätt Sverige till EU:s nationella reformprogrammars2022.docx

Skrivelse till utrikesminister Anne Linde Val till FNs övervakningskommitté CRPD 20220309

Februari

Skrivelse till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell angående Disability inclusive and accessible reconstruction and recovery of Ukraine.pdf Obs! på englelska

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren angående stadsbidraget till funktionsrättsrörelsen

Skrivelse till Lena Hallengren: European conference on the rights of persons with disabilities and Annual General Assembly of the European Disability Forum during Swedish Presidency of the Council 2023.pdf

Januari

Skrivelse till Hans Dahlgren/regeringskansliet: Funktionsrätt Sverige om att bidra till det svenska ordförandeskapet i EU 2023 (pdf)

Skrivelse till Hans Dahlgren/regeringskansliet: Funktionsrätt Sverige om att bidra till det svenska ordförandeskapet i EU 2023 (docx)

Svar från Hans Dahlgren/regeringskansliet (pdf)

Skrivelse till Christina Welander angående propositioner om digital tillgänglighet våren 2022

Svar från Christina Welander 1 juli 2022

Tillgänglighetsdirektivet och andra unionsakter samt propositioner om tillgänglighet våren 2022