Juni

Submission European Court of Auditors CRPD June 2022
(inspel till Europeiska revisionsrätten)

Granska reformeringen av Arbetsförmedlingen

Skriftliga synpunkter Funktionsrätt sverige sakråd 8 juni

Skriftliga synpunkter Funktionsrätt Sverige Hearing public service den 10 juni

Mars

Bidrag från Funktionsrätt Sverige till EU:s nationella reformprogram mars 2022.pdf

Bidrag från Funktionsrätt Sverige till EU:s nationella reformprogrammars2022.docx

Skrivelse till utrikesminister Anne Linde Val till FNs övervakningskommitté CRPD 20220309

Februari

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren angående stadsbidraget till funktionsrättsrörelsen

Skrivelse till Lena Hallengren: European conference on the rights of persons with disabilities and Annual General Assembly of the European Disability Forum during Swedish Presidency of the Council 2023.pdf

Januari

Skrivelse till Hans Dahlgren/regeringskansliet: Funktionsrätt Sverige om att bidra till det svenska ordförandeskapet i EU 2023 (pdf)

Skrivelse till Hans Dahlgren/regeringskansliet: Funktionsrätt Sverige om att bidra till det svenska ordförandeskapet i EU 2023 (docx)

Svar från Hans Dahlgren/regeringskansliet (pdf)

Skrivelse till Christina Welander angående propositioner om digital tillgänglighet våren 2022

Svar från Christina Welander 1 juli 2022

Tillgänglighetsdirektivet och andra unionsakter samt propositioner om tillgänglighet våren 2022