Maj

Skrivelse till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson_9 maj_2023.docx

Skrivelse till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson_9 maj_2023.pdf

 

April

Välkommen till rundabordssamtal med funktionsrättsrörelsen om arbetsmarknaden. Inbjudan till LO, SACO och TCO.docx 

Välkommen till rundabordssamtal med funktionsrättsrörelsen om arbetsmarknaden. Inbjudan till Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.docx

Mars

Till statsrådet Erik Slottner: Resolution angående inkludering av personer med funktionsnedsättning i EU-lag om artificiell intelligens från European Disability Forum (på engelska) 

Funktionsrätt Sverige nationella reformprogrammet 2023.docx

Underlag till Försäkringskassans funktionshinderråd 7 mars 2023

Februari

Skrivelse till Regeringen i samarbete med organisationen Resenärerna angående Stationsservicen på Sveriges järnvägsstationer.docx

Skrivelse till Regeringen i samarbete med organisationen Resenärerna angående Stationsservicen på Sveriges järnvägsstationer.pdf

Skrivelse rörande förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 0-20 år till Camilla WalterssonGrönvall.docx

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson den 8 februari 2023.pdf

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till kulturminister Parisa Liljestrand den 8 februari 2023.pdf

Funktionsrätt Sverige och Samhall

Januari

Skrivelse till Institutet för mänskliga rättigheter 30 Januari 2023.docx

Skrivelse till Institutet för mänskliga rättigheter 30 januari 2023.pdf

 

Från Funktionsrätt Sverige till statsråd Paulina Brandberg.docx

 

Brev om uppvaktning EU-nämnden januari 2023.pdf

Brev om uppvaktning EU-nämnden januari 2023.docx

 

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige med frågor om Regionalfonden, funktionsrätt och krav på tillgänglighet.pdf

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige med frågor om Regionalfonden, funktionsrätt och krav på tillgänglighet.docx

Svar på skrivelsen gällande funktionsrätt och krav på tillgänglighet inom Regionalfonden från landsbygdsminister Peter Kullgren.pdf

 

Förfrågan om möte med Socialutskottet angående Tillgänglighetsdirektivet .pdf

Förfrågan om möte med Socialutskottet angående tillgänglighetsdirektivet.docx

Förslag Tillgänglighetsdirektivet JAN 2023.pdf

Förslag Tillgänglighetsdirektivet JAN 2023.docx

Tabell översikt jämförelse proposition genomförande av tillgänglighetsdirektiven.pdf

Tabell översikt jämförelse proposition genomförande av tillgänglighetsdirektiven.docx