November

Skuggrapport från Funktionsrätt Sverige och FQ – Istanbulkonventionen.pdf (engelska)

Skuggrapport från Funktionsrätt Sverige och FQ – Istanbulkonventionen.docx (engelska)

Oktober

Inspel (till Boverket) angående uppdraget om lättnader av byggkraven för studentbostäder.pdf

Inspel (till Boverket) angående uppdraget om lättnader av byggkraven för studentbostäder.docx

Inspel inför Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2024.docx

Inspel inför Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2024.pdf

Skrivelse till Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om personligt ombud.docx

Skrivelse till Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om personligt ombud.pdf

September

Skrivelse till socialförsäkringsminister Anna Tenje.pdf

Skrivelse till socialförsäkringsminister Anna Tenje.docx

 

Skrivelse angående EU-kommissionens förslag till europeiskt funktionshinderkort.pdf

Skrivelse angående EU-kommissionens förslag till europeiskt funktionshinderkort.docx

 

Augusti

Inspel från Funktionsrätt Sverige inför nytt åtgärdsprogram om våld 2024–2026

Maj

Skrivelse till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson_9 maj_2023.docx

Skrivelse till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson_9 maj_2023.pdf

 

April

Välkommen till rundabordssamtal med funktionsrättsrörelsen om arbetsmarknaden. Inbjudan till LO, SACO och TCO.docx 

Välkommen till rundabordssamtal med funktionsrättsrörelsen om arbetsmarknaden. Inbjudan till Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.docx

Mars

Till statsrådet Erik Slottner: Resolution angående inkludering av personer med funktionsnedsättning i EU-lag om artificiell intelligens från European Disability Forum (på engelska) 

Funktionsrätt Sverige nationella reformprogrammet 2023.docx

Underlag till Försäkringskassans funktionshinderråd 7 mars 2023

Februari

Skrivelse till Regeringen i samarbete med organisationen Resenärerna angående Stationsservicen på Sveriges järnvägsstationer.docx

Skrivelse till Regeringen i samarbete med organisationen Resenärerna angående Stationsservicen på Sveriges järnvägsstationer.pdf

Skrivelse rörande förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 0-20 år till Camilla WalterssonGrönvall.docx

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson den 8 februari 2023.pdf

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige till kulturminister Parisa Liljestrand den 8 februari 2023.pdf

Funktionsrätt Sverige och Samhall

Januari

Skrivelse till Institutet för mänskliga rättigheter 30 Januari 2023.docx

Skrivelse till Institutet för mänskliga rättigheter 30 januari 2023.pdf

 

Från Funktionsrätt Sverige till statsråd Paulina Brandberg.docx

 

Brev om uppvaktning EU-nämnden januari 2023.pdf

Brev om uppvaktning EU-nämnden januari 2023.docx

 

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige med frågor om Regionalfonden, funktionsrätt och krav på tillgänglighet.pdf

Skrivelse från Funktionsrätt Sverige med frågor om Regionalfonden, funktionsrätt och krav på tillgänglighet.docx

Svar på skrivelsen gällande funktionsrätt och krav på tillgänglighet inom Regionalfonden från landsbygdsminister Peter Kullgren.pdf

 

Förfrågan om möte med Socialutskottet angående Tillgänglighetsdirektivet .pdf

Förfrågan om möte med Socialutskottet angående tillgänglighetsdirektivet.docx

Förslag Tillgänglighetsdirektivet JAN 2023.pdf

Förslag Tillgänglighetsdirektivet JAN 2023.docx

Tabell översikt jämförelse proposition genomförande av tillgänglighetsdirektiven.pdf

Tabell översikt jämförelse proposition genomförande av tillgänglighetsdirektiven.docx