Välkommen till rundabordssamtal med funktionsrättsrörelsen om arbetsmarknaden. Inbjudan till Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.docx