Välkommen till rundabordssamtal med funktionsrättsrörelsen om arbetsmarknaden. Inbjudan till LO, SACO och TCO.docx