Skrivelse till Socialdepartementet om Socialtjänstlagen från SRF and Funktionsrätt