December

Skrivelse angående sakråd om rekommendationer från övervakningskommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

November

Skrivelse Nomineringar Regeringens Funktionshindersdelegation 2018-2019

Comments on the Draft General Comment on article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equality and non-discrimination

Skrivelse från Nätverket för svensk MR-institution till Konstitutionsutskottet november 2017

Funktionsrätt Sveriges synpunkter på funktionshinderpolitiken 2018 i regleringsbrev

Oktober

Skrivelse Ylva Johansson inför Regeringens funktionshinderdelegation 13 nov 2017

Skrivelse till Utbildningsutskottet angående regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

September

Skrivelse till Konstitutionsutskottet angående utredningen om JO som en svensk MR-institution

Augusti

Funktionsrätt Sveriges synpunkter på den sociala pelaren

Juli

Comments on the Draft General Comment on article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Living independently and being included in the Community.

Reply to survey concerning article 13 of the convention on the rights of persons with disabilities
Human Rights Council resolution 31/6, Reference LW/FCP/Ky

Juni

Inspel till direktiv till utredning om framtidens tandvårdssystem

Skrivelse lärar- och rektorsutbildningen

Synpunkter Modernare Byggregler

Maj

Ställningstagande som vi bidragit till som rör tillgänglig IT och Agenda 2030 – obs koppling till statistik.

Answers to the Questionnaire: The right to sexual and reproductive health rights of girls with disabilities to the United Nations Human Rights office of the high Commissioner Ms. Catalina Devandas Aguilar

Synpunkter på rapport om uppläst text

Brev till Konstitutionsutskottet om oberoende MR institution och dialog

April

Kommentarer till webbutbildningar på MR-forum

Angående European Accessibility Act inför omröstning 25 april i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO).

Handikappförbundens synpunkter inför en handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 i Sverige

Uttalande till Åsa Regnér och Alice Bah Kunke om översynen av statsbidraget.

Mars

Till svenska europaparlamentariker i EP:s transportutskott angående European Accessibility Act Byggd miljö – en del av tillgänglighetsdirektivet

Handikappförbundens skriftliga synpunkter Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige
Försättsblad

Kommentarer till webbutbildningar på MR-forum

Februari

Handikappförbundens bidrag till Sveriges uppföljning av Agenda 2030 (HLPF 2017)

Till Statsrådet Gabriel Wikström Bättre skydd vid läkemedelsskador

Januari

Skrivelse till de svenska Europaparlamentarikerna: Hjälp till att förstärka förslaget till en europeisk tillgänglighetslag

Synpunkter till Medieutredningen om tillgängliga medier