Finansmarknads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister Per Bolund Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet