Valet handlar om rätten till jämlik hälsa

 

Figur står utanför en pratbubbla med texten "Valet 2022 handlar om jämlik hälsa"Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Så har det varit under lång tid och nu vill vi se en förändring. Därför handlar valet 2022 om rätten till jämlik hälsa.

En jämlik och personcentrerad vård, där alla människor får samma goda tillgång till diagnostik och behandling, skapar viktiga förutsättningar för en jämlik hälsa. Men för att hälsan ska bli jämlik krävs också trygghet och rättvisa, fungerande skola och utbildning, en inkluderande arbetsmarknad och trygg ekonomi för alla.

Samtliga faktorer som påverkar hälsan är centrala rättigheter i FN:s funktionsrättskonvention.

Så länge rättigheterna inte efterföljs kommer inte heller hälsan i landet att vara jämlik – det hänger ihop. Inför valet 2022 vill vi se politisk vilja att åtgärda de brister som finns inom samtliga dessa områden.

Vi har konstruktiva och väl underbyggda förslag

Funktionsrätt Sverige driver frågor som har betydelse för livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Vi har tillsammans med våra 50 medlemsförbund den samlade erfarenheten och kunskapen.

Vi har dessutom förslag på konstruktiva lösningar och erbjuder vår kompetens för att bidra till en gynnsam utveckling på dessa områden.

Våra fem valfrågor om jämlik hälsa

Övergripande uppmaningar till politiken

Partiledarsamtal om funktionsrätt