Inför riksdagsvalet hösten 2022 genomförde vi en enklare enkätundersökning via sociala medier för att söka svar på frågan om hur personer med funktionsnedsättning upplevde medias rapportering inför valet. 197 personer valde att svara på enkäten, 93 procent uppgav att de har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom.

Resultatet av enkäten presenterades vid PSFunk seminariet den 23 nov. Länk till seminariet på YouTube. Denna rapport redovisar frågorna, svaren och erbjuder en kortare analys av resultaten.

Några intressanta resultat:

  • 1 av 4 svarade nej på frågan om de fått tillräcklig information för att veta hur de ska rösta?
  • 96 procent av de som svarar nej, uppger att medierna under valrapporteringen inte tagit upp frågor de bryr sig om.
  • För 16 procent är det bristande tillgänglighet till information som står i vägen för deras möjlighet att rösta.

Läs hela rapporten:  Rapport eftervalsenkät medias valrapportering