Enkätsvaren - en översikt - Funktionsrätt Sverige Enkätsvaren - en översikt - Funktionsrätt Sverige

Här är en översikt över partiernas svar på vår valenkät:

Jämlik vård

Vänsterpartiet logotyp
Vänsterpartiet (V)
Socialdemokraterna logotyp
Socialdemokraterna (S)
Miljöpartiet logotyp
Miljöpartiet (MP)
Liberalerna (L)
Centerpartiet logotyp
Centerpartiet (C)
Kristdemokraterna logotyp
Kristdemokratena (KD)
Moderaterna logotyp
Moderaterna (M)
Sverigedemokraterna (SD)

Vill ditt parti se en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheterna i hälsa och vård?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Nej (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti se nationella riktlinjer för tillgången till hjälpmedel?

Ja (V)

Nej (S)

Nej (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti att kostnaden för hjälpmedel ska ingå i samma högkostnadsskydd som övrig vård?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Nej (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti att kostnaden för tandvård ska omfattas av högkostnadsskydd på samma sätt som gäller för övrig vård?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Nej (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti stärka rättigheterna för personer som vårdas i tvångsvården?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Skola

Vänsterpartiet logotyp
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna logotyp
Socialdemokraterna
Miljöpartiet logotyp
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet logotyp
Centerpartiet
Kristdemokraterna logotyp
Kristdemokratena
Moderaterna logotyp
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Vill ditt parti se skarpare skollagstiftning med krav på huvudmannen att skol- och lärmiljöer utformas enligt principen om universell utformning?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti tillskjuta medel för att säkerställa en likvärdig tillgång till högkompetent elevhälsa – över hela landet?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti tillse att skrivningen i skollagen som ger möjlighet för skolor att neka elever plats på grund av organisatoriska och ekonomiska svårigheter tas bort?

Ja (V)

Nej (S)

Nej (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Nej (SD)

Vill ditt parti att de obligatoriska momenten om inkluderande lärmiljöer och olika funktionsnedsättningar ökar på lärar- och rektorsutbildningarna?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti att det tas fram nationell statistik om elever med funktionsnedsättning, i syfte att få fram ett bättre underlag till insatser som förbättrar elevernas skolgång?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Arbetsliv

Vänsterpartiet logotyp
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna logotyp
Socialdemokraterna
Miljöpartiet logotyp
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet logotyp
Centerpartiet
Kristdemokraterna logotyp
Kristdemokratena
Moderaterna logotyp
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Vill ditt parti se en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti ge Arbetsförmedlingen de direktiv och de resurser som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska garanteras ett personnära och individuellt stöd som gör det möjligt att lämna arbetslösheten?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti säkerställa skyddet mot diskriminering kopplat till bristande tillgänglighet i arbetslivet?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Rättshjälp

Vänsterpartiet logotyp
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna logotyp
Socialdemokraterna
Miljöpartiet logotyp
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet logotyp
Centerpartiet
Kristdemokraterna logotyp
Kristdemokratena
Moderaterna logotyp
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Vill ditt parti se en utredning av rättshjälpssystemet för att säkerställa likhet inför lagen och lika tillgång till rättvisa?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti förbättra möjligheten till kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsdomstolen?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Nej* (M)

Nej (SD)

Vill ditt parti se till att de ekonomiska riskerna minskar för personer som driver diskrimineringsfall om exempelvis bristande tillgänglighet?

Ja (V)

Nej (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti agera för att den bristande tillgängligheten i rättslokaler åtgärdas – både för allmänhet och anställda?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Ja (C)

Ja (KD)

Ja (M)

Ja (SD)

Vill ditt parti att budgetmedel tillsätts för att höja kompetensen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt inom hela rättsväsendet?

Ja (V)

Ja (S)

Ja (MP)

Ja (L)

Nej (C)

Nej (KD)

Nej (M)

Ja (SD)

Hatbrott

Vänsterpartiet logotyp
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna logotyp
Socialdemokraterna
Miljöpartiet logotyp
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet logotyp
Centerpartiet
Kristdemokraterna logotyp
Kristdemokratena
Moderaterna logotyp
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Vill ditt parti verka för en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning?

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vill ditt parti verka för att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder?

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Övergripande frågor

Vänsterpartiet logotyp
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna logotyp
Socialdemokraterna
Miljöpartiet logotyp
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet logotyp
Centerpartiet
Kristdemokraterna logotyp
Kristdemokratena
Moderaterna logotyp
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Vill ditt parti verka för en förbättrad nationell statistik som säkerställer att det finns ett bra underlag i jämlikhetsarbete och uppföljningen av funktionsrätt och Agenda 2030?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Är ditt parti berett att höja statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Vill ditt parti verka för att kommittéförordningen förändras så att konsekvenserna av olika förslag och beslut för funktionsrätten analyseras?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja