Funktionsrätt Sverige på hearing om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Funktionsrätt Sverige lyfte särskilt skolområdet och att det krävs lagändringar så att barn (och andra) med funktionsnedsättning kan få rättshjälp.

Under förra veckan deltog Funktionsrätt Sverige i en hearing gällande utredningen om Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Utredare är Anita Linder, lagman vid kammarrätten i Stockholm.

Under hearingen framförde medverkande organisationer sina synpunkter om vi anser att barn idag har möjligheter att utkräva sina rättigheter i Sverige, och om barns egna åsikter och erfarenheter tas till vara då de klagar, anmäler eller utkräver sina rättigheter i domstol. Många var överens om att barnkonventionen hittills inte fått något större genomslag. Detsamma gällde uppfattningen att barn med funktionsnedsättningar är en av de grupper vars rättsställning är särskilt låg.

Funktionsrätt Sverige lyfte särskilt skolområdet där det skett försämringar i hur man kan anmäla brister i skolan eftersom Skolinspektionen i allt högre grad hänvisar individuella ärenden till skolans huvudmän. Vi lyfte även att kunskapen om barn med funktionsnedsättningar generellt är låg, särskilt inom domstolsväsendet, samt att barn med funktionsnedsättningar sällan får tillgänglig information eller att man lyssnar på dem. Slutligen tog vi upp en särskilt utsatta barn: de barn som finns inom tvångsvården och psykiatrin. Andra lyfte även LSS-områden och barn med psykisk ohälsa.

Vi skulle också ta ställning till om staten bör etablera oberoende barnombud inom civilsamhällets organisationer. Om sådana ombud ska finnas måste det till exempel finnas tillräcklig kunskap kring bemötande av barn med funktionsnedsättning. Det måste tillföras tillräckliga resurser så att alla barn har tillgång till barnombud. Vi framförde att utredningen måste tydliggöra att det krävs lagändringar så att barn (och andra) med funktionsnedsättning kan få rättshjälp.