Projektet ”Föräldraskap på lika villkor” finns för att berätta om hur det kan vara att ha en fysisk funktionsnedsättning och bli förälder. Vi vill också berätta om vilka funderingar man kan ha inför att man ska bestämma sig om att bli eller inte bli förälder.

 

Skicka in din berättelse till oss!

Du kan skicka din berättelse till oss på flera sätt:

 • Maila oss din berättelse till oss direkt på foraldraskap@funktionsratt.se
 • Tala in din berättelse på vår telefonsvarare – 08 509 063 62
 • Maila och boka ett möte – om du behöver teckenspråkstolk eller liknande – foraldraskap@funktionsratt.se

 

Vad kan du berätta om?

Vi vill gärna att du berättar om det som känns viktigast för dig i relation till föräldraskap. Beskriv gärna så detaljerat du kan. Var hände det? Vad tänkte och kände du?

 

För dig som är eller vill bli förälder:

 • Roliga och härliga historier om livet som förälder.
 • Jobbiga historier om livet som förälder.
 • Om du inte är förälder än, vad är dina drömmar/farhågor?
 • Om du är förälder, vad var dina drömmar/farhågor och hur blev det?
 • Vad var bemötandet från närstående och omgivning?
 • Har din sexualitet eller dina intima relationer påverkats av att du blev förälder?
För dig som valt att inte skaffa barn:
 • Vad har varit grunden till ditt ditt beslut?
 • Vad var bemötandet från närstående och omgivning?
 • Har ditt beslut påverkats av föreställningar om vad föräldraskap ska vara?
 • Har din funktionsnedsättning påverkat ditt beslut att inte bli förälder?

 

Skriv fritt ut hjärtat. Du behöver inte tänka på ett stava rätt eller använda rätt begrepp.