En blå och röd cirkel i en länk med text Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt med stöd från Arvsfonden med fokus på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Projektets mål är att lägga grunden till en rikstäckande Funktionsrättsbyrå som erbjuder rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning.

Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskiltFNskonvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.  

Läs mer om projektet:

Rådgivning

Om projektet Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyråns årsrapport 2022

 

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"