Projektets mål och delmål

Under projekttiden tar vi ett första steg till en etablerad och rikstäckande Funktionsrättsbyrå, med finansiering från flera parter, som erbjuder rådgivning till individer främst via telefon, webb och mejl.

  • En handbok med metod för rådgivningen
  • En rättighetsdatabas för ökad kunskap om behov
  • En utbildning för praktikanter och rättsombud
  • En finansieringsplan för en fristående organisation