Funktionsrättsbyrån är ett projekt med stöd från Arvsfonden för att under tre år bygga upp en rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning. Projektet startade 20 september 2021. Rådgivningen öppnade i ett första steg den 10 januari 2022. 

Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt.

Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och deras anhöriga som behöver råd i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsrättsbyråns verksamhet ska byggas upp stegvis.

Projektets mål och delmål

Under projekttiden tar vi ett första steg till en etablerad och rikstäckande Funktionsrättsbyrå, med finansiering från flera parter, som erbjuder rådgivning till individer främst via telefon, webb och mejl.

  • En handbok med metod för rådgivningen
  • En rättighetsdatabas för ökad kunskap om behov
  • En utbildning för praktikanter och rättsombud
  • En finansieringsplan för en fristående organisation

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"