Funktionsrättsbyrån är en rådgivningsbyrå som ska byggas upp under tre år med stöd från Allmänna Arvsfonden under tre år. Projektet startade 20 september 2021. Rådgivningen planeras öppna i ett första steg vid årsskiftet 2022. 

Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt.

Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och deras anhöriga som behöver råd i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Funktionsrättsbyråns verksamhet ska byggas upp stegvis.

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"