Funktionsrättsbyrån och Funktionsrätt Sverige arrangerade ett seminarium om artificiell intelligens på Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro den 18 november 2022.

Se seminariet i efterhand: AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet?

 

Hålltider

9.00 Seminariets moderator Ola Linder hälsar välkommen

9.05 Vad vet vi om hur AI påverkar rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Mia Ahlgren, Funktionsrättsbyrån och Funktionsrätt Sverige

9.15 Hur kan vi möta utmaningarna och hitta lösningar för stärkt rättssäkerhet? Kave Noori, expert AI och dataskydd i Europa

9.30 Kommentar från Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders

9.40 Panelsamtal med frågor och svar från deltagare

10.00 Slut

 

Bakgrund

Mänskligheten måste få ut det bästa av Artificiell Intelligens, AI, inte det sämsta, säger Gerard Quinn, FN:s rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han varnar för en tragedi för mänskligheten om inte stater agerar med utgångspunkt i funktionsrätt.

Vi som avviker från majoritetsnormen löper större risk att bli diskriminerade än andra. Ofta vet vi inte ens om att vi har blivit exkluderade på grund av en algoritm som är hemlig, och som baseras på data som vi inte fått möjlighet att samtycka till att den delas. Tekniken för automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor, används även i Sverige.

Givetvis kan AI bidra till nytta i utveckling av digitalisering och tjänster, men alltför ofta missar beställare variationer, ofta sällsynta, som finns bland personer med funktionsnedsättning. Kravet på konsekvensanalyser om mänskliga rättigheter är starkt från Civilsamhället när EU lagstiftar om AI. Funktionsrättorganisationer behöver vara aktivt involverade i utbildning och utveckling.

I seminariet talar vi om risker men också möjligheter för hur ny teknik kan användas för att stärka mänskliga rättigheter i stället för att kränka dem.

 

Medverkande

Kave Noori, Kave IT and support

Annika Åkerberg, Civil rights defenders

Mia Ahlgren, Funktionsrättsbyrån

Ola Linder, Funktionsrättsbyrån

 

Länkar till vidare läsning:

Artikel av Charlotta Kronblad om Algoritmisk orättvisa i Advokaten

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-6-2022-argang-88/algoritmisk-orattvisa–nar-domstolen-ar-blind-for-digitala-bevis/

En rapport om AI och jämställdhet i staten

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/ai-och-jamstalldhet-i-statlig-forvaltning/

sningen AI som inte diskriminerar Jutta Treviranus som fördjupar ”stjärnexplosionen”

https://funktionsratt.se/ai/

Vill man verkligen utforska mer om AI och inkludering av personer med funktionsnedsättning finns möjlighet att samla kunskap på engelska.

https://wecount.inclusivedesign.ca/

Öppet brev från en koalition av organisationer i civilsamhället om AI-förordningen  20 oktober 2022

https://www.edf-feph.org/publications/joint-letter-ensure-fundamental-rights-protections-in-the-council-position-on-the-ai-act/