Se Funktionsrättsbyråns webbinarium från 30 juni 2022 i efterhand:
Funktionsrätten i lag – luckor och lösningar.

Hålltider

12.00 Välkommen, Mia Ahlgren Funktionsrättsbyrån.

12.05 Problembeskrivning om genomförande av konventioner i Sverige, exempel på luckor i lagen. Ola Linder Funktionsrättsbyrån.

12.15 Vad behövs för att stärka rättigheter i svensk lag? Erfarenheter från inkorporering av Barnrättskonventionen,
Charlotte Palmstierna, Institutet för mänskliga rättigheter.

12.30 Kommentar från Julia Henriksson, förbundsjurist FUB.

12.40 Samtal om framtiden för att stärka rättigheter i lag, med frågor från deltagare via chatt.

12.55 Avrundning

13.00 Slut

Bakgrund
Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sedan 2009. Men hur kan en rättighetsbärare använda sig av konventionen för att utkräva sina rättigheter i kontakt med myndighet eller domstol? Svensk lag borde tolkas utifrån konventionen. När det saknas reglering behöver riksdagen säkerställa fullt skydd i lagen för funktionsrätten.

Funktionsrättsbyrån har startat en rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning som upplever kränkningar av rättigheter i januari 2022. Vi samlar även data om vilka hinder som upplevs utifrån rättigheter i Funktionsrättskonventionen. Vi som representerar rättighetsbärare hittar luckor i såväl lagstiftning som i tillämpning av lagar i förhållande till åtaganden i konventionen.

FN uppmanade Sverige redan 2014 att inkorporera konventionen i svensk lag. Staten har svarat FN att man vill först utvärdera erfarenheterna av Barnkonventionen som blev lag i Sverige 2020. Barnrätten har stärkts under lång tid genom flera utredningar, senast om hur rättigheterna ska kunna utkrävas rättsligt. I vårt grannland Norge gick det norska regeringspartiet Arbeiderpartiet till val 2021 på att, bland annat, göra Funktionsrättskonventionen till lag.

Under lunchwebbinariet presenterar vi en problembeskrivning med exempel på luckor och olikheter i lag. Vi får höra om lärdomar från arbetet med Barnkonventionen och diskuterar lösningar för likhet inför lagen och för att funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag.

Medverkande
Ola Linder, jurist Funktionsrättsbyrån, Charlotte Palmstierna, Utredare Institutet för mänskliga rättigheter och Julia Henriksson jurist FUB.

Frivillig förberedelse och läsning
Funktionsrättsbyrån projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Allmänna arvsfonden.

Implementering och inkorporering av Barnkonventionen Föreläsning av forskaren Johan Vamstad från 2016 som spelades in av Från snack till verkstad – ett projekt om Funktionsrättskonventionen.

Inkorporering av CRPD i norsk rätt – Norges människorättsinstitut har tagit fram en rapport inför diskussion om att göra Funkrättskonventionen (CRPD).