Se Funktionsrättsbyråns lunchwebbinarium från 28 april i efterhand:
Reformer av rättshjälp för tillgång till rättvisa

Bakgrund

Tillgång till rättvisa är en central del av att göra de mänskliga rättigheterna effektiva och möjliga att utkräva för enskilda.  

Funktionsrättsbyrån har startat en rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning som upplever kränkningar av rättigheter i januari 2022. Men behoven är mycket större än vad projektet kan erbjuda. Frågan om rättshjälp för att kunna anlita ombud och reformer av rättssystemet för att få tillgång till rättvisa har aktualiserats av flera organisationer och forskare. 

Under webbinariet presenterar vi problembeskrivning, en forskare ger förslag till reformer som behövs för bättre tillgång till rättvisa och en jurist i funktionsrättsrörelsen kommenterar. Det finns möjlighet att ställa frågor och kommentera via chatt.

Hålltider

12.00 Välkommen introduktion Funktionsrättsbyrån, Mia Ahlgren moderator
12.05 Problembeskrivning
om tillgång till rättvisa och funktionsrätten,
Ola Linder, jurist Funktionsrättsbyrån
12.15 Två reformer för ökad tillgång till rättvisa,
Sebastian Wejedal, jur. dr. och lektor i processrätt vid Göteborgs universitet
12.30 Reflektion av Anna Quarnström, förbundsjurist Synskadades Riksförbund
12.40 Samtal med inspel via chat från deltagare
13.00 Slut

Medverkande
Sebastian Wejedal, jur. dr. och lektor i processrätt vid Göteborgs universitet.
Ola Linder, jurist Funktionsrättsbyrån och Anna Quarnström förbundsjurist Synskadades Riksförbund och ordförande Funktionsrätt Stockholms stad.
 

Frivillig förberedelse och läsning: 

Funktionsrättsbyrån projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Allmänna arvsfonden.

David mot Goliat i förvaltningsdomstolarna – medborgarna måste få rätt till advokat även där (Sebastian Wejedal i Dagens juridik 2017).
De flesta som anmäls för diskriminering har råd med advokat – men sällan de som diskrimineras,  (Ola Linder i Dagens juridik, 2018).