Se Funktionsrättsbyråns lunchwebbinarium från 25 augusti i efterhand:

Trygghet, jämlikhet och funktionsrätt

Hålltider

12:00 Välkommen och inledning, Mia Ahlgren, Funktionsrättsbyrån. 

12:05 Problembeskrivning om hinder för ekonomisk trygghet och funktionsrätt,
Ola Linder, Funktionsrättsbyrån.
 

12:15 Tusen nålar – fattigdom som styrningsinstrument i svensk socialförsäkring.
Niklas 
Altermark, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

12:30 Kommentar av Maria Sivall, jurist Autism- och Aspergerförbundet

12.40 Modererat samtal med inspel från deltagare via chatt.

12:55 Nicklas Mårtensson generalsekreterare Funktionsrätt Sverige avslutar.

13.00 Slut

Bakgrund
När civilsamhället granskade genomförandet av Funktionsrättskonventionen 2019 konstaterades: ”
Trots en blomstrande svensk ekonomi har regeringen sparat i statsbudgeten för insatser för sjukskrivna och för personer med funktionsnedsättning, vilket har bidragit till att risken för fattigdom för personer med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med resten av EU. Förutsättningar för att leva ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen har kraftigt försämrats genom förlorad rätt till personlig assistans och andra LSS-insatser. Detta är en tillbakagång i relation till Sveriges internationella åtaganden och bryter mot principen om progressivt genomförande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.” Sedan kom pandemi och krig i Ukraina. Ekonomin försämras globalt. 

Vid årsskiftet startade Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning. Många samtal handlar om utsatt ekonomi, och möten med myndigheter, inte minst om Försäkringskassan. Vi ser hur ekonomiska klyftor ökar och rättigheter försvagas, trots Sveriges åtagande att stärka genomförandet av rättigheter. Individer far illa och mår dåligt till följd av otrygghet och oklarhet i vad som förväntas av individen för att få tillgång till ekonomisk trygghet. Vi känner till problemen men vad kan vi göra för att skapa förändring?

Tidigare i år lanserades den populärvetenskapliga antologin Bortom systemskiftet – mot en ny gemenskap med texter av några av Sveriges ledande välfärdsforskare om hur utvecklingen kan vändas och hur vägarna framåt kan se ut. Niklas Altermark, en av redaktörerna för boken, har varit aktiv i debatten som rör välfärdssystemen, om bland annat sjukförsäkring och personlig assistans.

Frivillig förberedelse och läsning:

Funktionsrättsbyrån projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Allmänna arvsfonden.

Respekt för rättigheter – civilsamhällets granskning av genomförande av Funktionsrättskonventionen, särskilt artikel 28.

Rapporten Fångad i fattigdom – FUB 2022

Boken Bortom systemskiftet Finns även en video från lanseringen av boken från maj 2022.