Vi söker juriststuderande för praktik på Funktionsrättsbyrån

Ta chansen att vara med i uppstarten av Funktionsrättsbyrån! Funktionsrätt Sverige har stöd från Arvsfonden för att starta en rådgivningsbyrå för vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Verksamheten drog igång i liten skala i januari 2022 och ska utvecklas stegvis.

Vi söker en praktikant, helst från slutet av juristprogrammet med inriktning mot mänskliga rättigheter, som är intresserad av praktik under höstterminen 2022.

Vi har även möjlighet att ta emot praktikanter som avser läsa kursen ”Juridik och praktik” vid Stockholms universitet.

Vi ser gärna att du som sökande har egen funktionsnedsättning eller har erfarenhet av vad det innebär att leva med funktionsnedsättningar och erfarenhet av arbete inom funktionsrättsrörelsen. Vi eftersträvar en ökad mångfald på arbetsplatsen. Under praktiken får du handledning av en erfaren människorättsjurist. Eventuellt examensarbete kan diskuteras med handledare.

Arbetsområden:

  • Att självständigt utreda ett juridiskt område med koppling till mänskliga rättigheter och funktionsrätt,
  • Att anordna ett öppet seminarium med slutsatser från utredningen, och
  • Att vara med i rådgivningen och utveckling av kunskapsinsamling.

Ansökan

Skicka frågor och ansökan snarast till ola.linder@funktionsratt.se. Intervjuer hålls löpande och praktikplatsen kan tillsättas under ansökningstiden.

Om Funktionsrätt Sverige och Funktionsrättsbyrån

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Vi arbetar med att bedriva ett påverkansarbete som har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde. Våra medlemmar är 50 medlemsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.

Vårt övergripande mål är ett samhälle för alla och ett kongressmål är rätten till jämlik hälsa. Vårt kontor finns i centrala Sundbyberg där ett tjugotal medarbetare samt projektanställda arbetar inom intressepolitik/opinionsbildning, kommunikation och administration. Vi arbetar på en kreativ arbetsplats med stor social sammanhållning. Funktionsrätt Sverige bygger Funktionsrättsbyrån tillsammans med den breda funktionsrättsrörelsen.

Läs gärna mer om projektet.