Funktionsrättsbyrån driver en nationell rådgivningslinje som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi erbjuder rådgivning gällande rättigheter och ger information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt. Vi utgår från ett funktionsrättsperspektiv och Funktionsrättskonventionen i vårt arbete.

Obs! Från den 23 maj nås rådgivningen enbart via telefon.

På grund av övergång till en ny hemsida råder just nu tekniska problem med e-post och kontaktformulär. Dessa kontaktvägar är därför tillfälligt stängda.

Öppettider

Vi har telefontid de flesta helgfria måndagar klockan 13–15 och onsdagar klockan 9–11. 

Telefon 010-898 50 90

Avvikande öppettider uppdateras löpande här på hemsidan.

Rådgivningen är stängd 31 maj och 5 juni.

Rådgivningen kommer sedan att ha sommarstängt under perioden 15 juni- 1 september och öppnar igen den 4 september.

 

Om rådgivningen

Funktionsrättsbyrån bemannas av socionomer och jurister med kompetens inom socialt arbete och juridik. Vår rådgivning kan exempelvis handla om:

  • information om rättigheter och funktionsrätt
  • stödja dig i att förstå beslut och dokument från myndigheter
  • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp
  • olika myndigheters ansvarsområden
  • olika handlingsalternativ kring hur du kan utkräva din funktionsrätt
  • rådgivning och information till anhöriga

Vad vi än så länge inte kan erbjuda

Funktionsrättsbyrån är ett utvecklingsprojekt med begränsade resurser. Vi som arbetar i rådgivningen har inte möjlighet att träffa dig som söker råd. Det betyder också att vi inte kan följa med dig på möten eller vara ditt ombud i kontakt med till exempel myndigheter och domstolar. Vi skriver heller inte ansökningar eller överklagningar åt dig men kan ofta ge råd och tips om innehåll. 

Personuppgiftspolicy

När du kontaktar vår rådgivning behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna ge goda råd. Vi samlar även in data utan direkta personuppgifter för att kunna skap

a ett kunskapsunderlag och bättre intressepolitisk påverkan. Det finns mer information om Funktionsrättsbyråns personuppgiftspolicy.