Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en person, till exempel namn och adress. Uppgifter om funktionsnedsättning, hälsa, sexuell läggning och etnicitet är några exempel på det som kallas känsliga personuppgifter i lagen. Vi som arbetar på Funktionsrättsbyrån är mycket försiktiga med att skriva ner och spara personuppgifter och gör allt vi kan för att följa lagen GDPR. Vi har skrivit en personuppgiftspolicy som du kan läsa i sin helhet. 

Vi som arbetar med rådgivning har tystnadsplikt. Vi berättar inte för andra vad du har sagt till oss. Ibland sparar vi information som namn och telefonnummer eller mejladress till dig som söker råd, till exempel om vi lovar att höra av oss till dig igen. Rådgivaren och du som söker råd behöver vara överens om detta, det kallas att det finns en rättslig grund för att spara personuppgifter. Vi raderar dina uppgifter när vi är klara och senast efter tre månader. 

Vi har också en databas. Där sparar vi uppgifter, även känsliga personuppgifter, men som inte ensamma kan knytas till en person. I databasen kan vi få fram statistik. Om vi ser att många personer har liknande problem kan Funktionsrätt Sverige och medlemsförbunden tala om för myndigheter och politiker att det behöver fungera på ett annat och bättre sätt.  

Funktionsrätt Sverige är ansvariga för personuppgifter. Kontakta oss om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller klaga på hur vi behandlar personuppgifter. Du kan skicka mejl till info@funktionsratt.se eller ringa 08-546 404 00.