Här nedan finns länkar till olika hemsidor och material, utöver den rådgivning som Funktionsrättsbyrån kan erbjuda:

Om du behöver akut stöd

Om det är bråttom och situationen känns outhärdlig sök
akut vård på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112.

Självmordslinjen Ring: 90 101
Alla dagar: 06.00-24.00
Det går också att chatta med volontärer på Mind eller skicka ett mejl.

Jourhavande medmänniska Ring: 08 – 702 16 80
Jouren är öppen alla dagar kl 21.00-06.00
De har också en chatt som är öppen på söndagar, måndagar och tisdagar klockan 21-24.

Rådgivningar för barn och om barn

Bris Barnens rätt i samhället Ring: 116 111
Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 alla dagar.
Riktar sig till dig som är under 18 år. De som svarar är kuratorer.
Bris vuxentelefon – om barn på 077 – 150 50 50, vardagar 9–12

Mind har en föräldralinje: 020-85 20 00
10.00-15.00 samt på torsdagar kl. 19.00-21.00

Rättigheter och samhällsinsatser

Funktionsrättsguiden, lär känna dina rättigheter i Funktionsrättskonventionen.

Respekt för rättigheter, ta del av civilsamhällets granskning av situationer samt förslag till förändringar som Sverige kan göra för att följa Funktionsrättskonventionen.

Funktionshindersguiden, kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Fler rådgivningar och funktionsrättsorganisationer

Information och råd kring en viss funktionsnedsättning eller diagnos finns hos olika funktionshinderförbund. Se Funktionsrätt Sveriges 50 medlemsförbund eller förbund som till exempel Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR, Hörselskadades riksförbund, HRF, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR och Synskadades Riksförbud, SRF.

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, är en samarbetsorganisation inom det psykiatriska området. Till dem kan du vända dig för att bli hänvisad rätt inom de organisationer som ingår i NSPH och finna den organisation som bäst kan hjälpa beroende på situation och region.

Klagomål och anmälan om diskriminering

Anmälningstjänsten  för att anmäla diskriminering via formulär
som drivs av Independent Living Institute

Antidiskrimineringsbyrån Väst med länkar till övriga byråer i Sverige

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Tips för att klaga på verksamhet i kommunen
Allmänna tips hämtade från Klaga på stan som gäller Göteborgs Stad
och drivs av Funktionsrätt Göteborg.