Funktionsrättsbyrån är ett utvecklingsprojekt under uppbyggnad.
När du inte kan få tag på oss, finns några tips samlade här.
Lär känna dina rättigheter i Funktionsrättskonventionen

Funktionsrättsguiden

Akut hjälp om du mår dåligt

Om det är bråttom och situationen känns outhärdlig sök
akut vård på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Det finns också olika stödlinjer med utökad öppettid.

Jourhavande medmänniska Ring: 08 – 702 16 80
Jouren är öppen alla dagar kl 21.00-06.00
De har också en chatt som är öppen på söndagar klockan 21-24.
Mind Självmordslinjen Ring: 90 101
Alla dagar: 06.00-24.00
Det går också att chatta med volontärer på Mind eller skicka ett mejl.

Rådgivningar för barn och om barn

Bris Barnens rätt i samhället Ring: 116 111
Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 alla dagar.
Riktar sig till dig som är under 18 år. De som svarar är kuratorer.
Bris vuxentelefon – om barn på 077 – 150 50 50, vardagar 9–12

Mind har en föräldralinje: 020-85 20 00
10.00-15.00 samt på torsdagar kl. 19.00-21.00

Råd och anmälan om diskriminering

Anmälningstjänsten  för att anmäla diskriminering via formulär
som drivs av Independent Living Institute

Antidiskrimineringsbyrån Väst med länkar till övriga byråer i Sverige

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Fler rådgivningar

Individuell rådgivning i projektet Artikel 19 som verktyg
som drivs av Independent Living Institute
Tips för att klaga på verksamhet i kommunen
Allmänna tips hämtade från Klaga på stan som gäller Göteborgs kommun
och drivs av Funktionsrätt Göteborg.

Information och råd kring en viss funktionsnedsättning eller diagnos finns olika funktionsförbund. Se Funktionsrätt Sveriges 50 medlemsförbund eller förbund som till exempel Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR, Hörselskadades riksförbund, HRF, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR och Synskadades Riksförbud, SRF