Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i betydligt större utsträckning än befolkningen i stort – särskilt kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning. Två av fem har varit utsatta för sexuella övergrepp genom psykisk påfrestning. En tredjedel har varit utsatta för någon forma av sexuell förnedring. Vill du vara med och förebygga detta?

Tillsammans skapar vi en plats för samtal om självbestämmande, sexualitet och makt i relationer. Det är riktat till dig som identifierar dig som kvinna eller icke-binär och lever med en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Utifrån samtal och tidigare kunskap utformar vi tillsammans en webutbildning som bidrar till att skilja hälsosamma relationer från destruktiva. För att stärka känslan av egenmakt och självbestämmande i relationer man ingår.

Utbildningen lanseras under hösten 2023 och ska kunna användas av individer på egen hand eller tillsammans med andra inom en organisation.

Vad du kan förvänta dig: 

  • En medskapande process och lärande under processens gång.
  • Samtal om vilken kunskap och verktyg som kan behövas för att stärka känslan av egenmakt och självbestämmande när man ingår hälsosamma relationer.
  • Ta avstamp i dina egna erfarenheter, levda eller förvärvade, och lyft det till ett samtal om vad som behövs för våldsprevention.
  • Det är inte ett forum för terapeutiska samtal.
  • Digitala träffar i små grupper under våren 2023
Ansökan till kursutvecklare är nu stängd.