Hur ser sexlivet ut för den som har en funktionsnedsättning?
Och får personer med funktionsnedsättning samma information
om kropp och sex som andra?
Det ska arvsfondsprojektet ”Min sexualitet – min rätt”
ta reda på i en ny stor enkätundersökning
med flera tusen deltagare.

Enkäten kommer att handla om olika delar
av det som heter sexuella rättigheter och hälsa.
Till exempel om du kan ha sex som du vill
och om du kan bestämma med vem du vill ha sex.

Enkäten kommer finnas på den här hemsidan
och på Facebook.
En del medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige
kommer att skicka ut enkäten i mail
till sina medlemmar.

Enkäten kommer att finnas att fylla i
under januari och februari 2021.

Mer om enkätundersökningen

När resultatet är klart kommer det hjälpa projektet att välja områden att fokusera på under resten av projekttiden. Kanske kommer det att handla om att utbilda vårdpersonal eller om att förändra attityder. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få bättre förutsättningar för en bra sexuell hälsa och ett sexliv att trivas med.

Vem riktar sig enkäten till?

Enkäten riktar sig till personer med egen funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Både medlemmar i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund och personer som inte är medlemmar kommer att kunna svara på enkäten. Enkäten kommer finnas i en lättläst version och en som är mer omfattande.

Hur kan jag svara på enkäten?

Vi planerar att skicka ut enkäten i januari 2021. Då kommer det också finnas en länk på den här hemsidan där du kan svara på enkäten digitalt. Länken till enkäten kommer även spridas i sociala medier. En del av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige kommer att skicka ut enkäten direkt till sina medlemmar via mail eller post.

Du som får en länk kan välja att istället bli uppringd eller svara på enkäten i en pappersversion. Om du inte får tillgång till den enkätform som passar dig bäst kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter här.

När kommer enkäten?

Målet är att enkäten kommer ut i januari 2021. Vi kommer att annonsera på Funktionsrätt Sveriges facebooksida flera gånger när enkäten går att svara på. Du som är medlem i något av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kan också få ett mail från ditt förbund under denna tid eller se länken på deras sociala medier och hemsida. Svara gärna på den länken i första hand.

Fler sätt att bidra med kunskap till projektet

Förutom att svara på enkäten kan du bidra med kunskap till projektet genom att berätta om dina erfarenheter när det kommer till sexualitet. Läs mer om hur du delar din berättelse på sidan Min berättelse.