Projektet ”Min sexualitet – min rätt” kommer arbeta inom ett antal olika områden under projektår 2 och 3 (april 2021 – mars 2023). Vilka områden vi kommer att arbeta med bestäms utifrån den kartläggning som görs under projektår 1. Vi gör kartläggningen med hjälp av erfarenheter från medlemsförbunden, tidigare forskning, en stor enkätundersökning och insamling av personers egna berättelser. Utifrån det vi ser i kartläggningen formulerar vi sen i fokusområden.

Alla fokusområden ska syfta till att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter för personer med funktionsnedsättning men kan komma att bedrivas på olika nivåer. Något fokusområde kanske handlar om ungdomsmottagningar medan något annat om tillgång till hjälpmedel. Beroende på vad som framkommer i kartläggningen ser vi var behoven är störst och var våra insatser kommer göra störst nytta.