Personer med funktionsnedsättningar får inte alltid sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

Funktionsrätt Sverige och RFSU startar nu ett gemensamt projekt för att förbättra den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättningar.

Projektet är treårigt och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det kommer att inledas med en enkätundersökning hos målgruppen för att kartlägga vilka hinder de möter i vardagen och på vilket sätt deras sexuella och reproduktiva rättigheter begränsas. Resultaten sammanställs sedan till ett kunskapsunderlag för de beslutsfattare som har möjlighet att förbättra förutsättningarna.

Frågor om sex får ofta stå tillbaka

Funktionsrätt Sveriges har erfarenheter från sina 46 olika medlemsförbund. Det är en heterogen grupp med olika behov, men några saker har de gemensamt, berättar Hanna Öfors, projektledare från Funktionsrätt Sverige.
– Trots att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga för alla oavsett funktionalitet är det ett område som ofta får stå tillbaka i många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. Vi ser detta projekt som en chans att stärka våra positioner i dessa frågor och ser samtidigt fram emot ett omfattande kunskapsutbyte med RFSU.

RFSU har tidigare drivit projekt om sexualupplysning för personer med funktionsnedsättningar.

– Många av oss som jobbar med SRHR behöver bli bättre på frågor om funktionalitet och många i funktionsrättsrörelsen kan bli bättre på frågor om sexualitet. Vi vill höja kunskapen inom våra respektive organisationer, säger Sonja Ghaderi, projektledare hos RFSU.

Hör mer om projektet i programmet Klartext, Sveriges Radio.

 

Projektledare hos Funktionsrätt Sverige: hanna.ofors@funktionsratt.se

Projektledare på RFSU: sonja.ghaderi@rfsu.se