Nyhet: Funktionsrätt Sverige träffar statssekreterare Helene Öberg

Idag träffade Elisabeth Wallenius statssekreterare Helene Öberg, som arbetar tillsammans med kulturminister Amanda Lind på kulturdepartementet. Vid mötet tog vi bland annat upp att kulturområdet länge varit en förebild för andra politikområden genom att krav på tillgänglighet har varit kopplat till statliga bidrag för kultur.

Statssekreterare Helene Öberg, Elisabeth Wallenius och departmentssekreterare Karl-Johan Friman

Demokratifrågorna ligger på kulturdepartementet och därför pratade vi också om behovet av uppföljning av politiken och att insatser för att stärka demokratin och inflytande på lika villkor behöver stärkas. Läs mer om mötet och övriga uppvaktningar av statsråden.