Om statsbidraget till funktionshinderorganisationerna