PM inför möte med utbildningsdepartementet 17 december