Högsta domstolen fastslår skolans skyldighet att erbjuda särskilt stöd

På torsdagen fattade Högsta domstolen ett domslut som kan få avgörande betydelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i skolan. Domen fastställer att alla skolhuvudmän är skyldiga att säkerställa att elever med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till.

– Det är viktigt att Högsta domstolen i den här domen så tydligt klargör att alla elever skyddas av diskrimineringslagen och att det inte heller ska krävas en diagnos för att skolan ska tillgodose rätten till särskilt stöd, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Högsta domstolen fastslår att en kommunal skola i Malmö inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ge stöd till en elev med funktionsnedsättning. Detta utgör enligt domstolen diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Malmö kommun åläggs nu att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige poängterar att domen är viktig och att den även tydliggör att skolan inte bara ska främja barns lärande och kunskapsutveckling. Skolan har också i uppdrag att uppväga skillnaderna mellan olika elevers skilda förutsättningar.

– Det här är särskilt viktigt, då barnen och ungdomarna har skolplikt. Då måste det vara tydligt att skolans kompensatoriska uppdrag är absolut, säger Nicklas Mårtensson.

Målet i Högsta domstolen har drivits av Malmö mot diskriminering och projektet Rätt på riktigt, som drivs i samverkan med Funktionsrätt Sverige och ett flertal andra organisationer.