Intervju: Urstark arbetsmarknad hjälper inte alla

Arbetsmarknaden är stark – men personer med funktionsnedsättning gynnas inte av det. Andelen sysselsatta i den gruppen är fast kring 62 procent.

Konjunkturen påverkar historiskt inte sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning.

Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige intervjuas i tidningen Arbetet.

Länk till artikeln i tidningen Arbetet