Pressmeddelande: ”Just nu vill jag bara återställa LSS – Vi behöver en omstart”

”Vi behöver backa bandet när det gäller LSS och gå igenom alla som har fått nekande beslut. Om vi bara lappar och lagar lämnas många människor utanför.” Det säger Acko Ankarberg, partisekreterare för Kristdemokraterna, i torsdagens utfrågning under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna” i Almedalen.

Acko Ankarberg, partisekreterare för Kristdemokraterna, var 2007 ansvarig för en utredning som berörde äldre och personer med funktionsnedsättning. Utredningen ledde fram till LOV – Lagen om valfrihetssystem. Eva Hamilton frågar vad som hänt under de senaste tio åren – Då gjordes fortfarande stora samhällsreformer, men idag handlar kampen för personer med funktionsnedsättning om att behålla status quo.

– Det har hänt en massa dåliga saker. Det har funnits de som missbrukat systemet. Men det har använts som förevändning för att förstöra hela reformen, säger Acko Ankarberg.

Acko Ankarberg säger att fuskdebatten har varit skadlig, men hon tycker inte att det har varit fel att tillsätta fuskutredningen.

– Nej, det är bra att komma åt brottsligheten. Men man har låtit de som gör nåt brottsligt få förstöra en hel reform.

Vilka förändringar hoppas du på i den pågående LSS-utredningen?

– Just nu vill jag bara återställa LSS. Vi behöver en omstart. Så många människor har hamnat i en ohållbar situation. Vi behöver backa bandet och gå igenom alla som har fått nekande beslut och ta ett omtag. Om vi bara lappar och lagar lämnas många människor utanför.

Acko Ankarberg betonar att Kristdemokraterna vill se ett statligt huvudmannaskap för LSS.

– Om vi inte får igenom det får vi hitta andra system som kommer till rätta med problemet med likvärdighet.

Vad tycker du om förslaget som lagts fram i ett utkast från utredningen, att pengar tas från assistans och leds över i andra delar av LSS?

– Jag vet inte om man tänker rätt här. Det är dumt att se LSS som ett slutet system, säger Acko Ankarberg.

Vad vill ni göra med personkretsarna?

– Personkretsarna leder till en del problem med det är också problematiskt att ta bort dem. Det skulle leda till sämre alternativ.

Kristdemokraterna vill ha en mer individualiserad tillämpning av systemet med tvåårsomprövning av rätten till assistans.

– Det bör göras en avstämning, men idag är det ”antingen får du behålla assistansen – eller så blir du av med den”.

Kristdemokraterna vill inte heller ha något kostnadstak för LSS.

– Vem skulle införa ett kostnadstak för hälso- och sjukvården? Vi måste inse att LSS kommer att finnas och att kostnaderna kommer att variera, säger Acko Ankarberg.

I utfrågningen tar Eva Hamilton även upp att många kommuner budgeterar med böter istället för att uppfylla sina åtaganden när det gäller att bygga anpassade bostäder till personer med funktionsnedsättning.

– Det är pinsamt. Staten behöver ta ledartröjan och inventera hur många bostäder som behövs. Är det någonstans vi vill ha byggsubventioner är det för att bygga de här bostäderna. Här vill vi också ha rejält höjda viten.

Även skolpolitiken har en framträdande plats under utfrågningen. Acko Ankarberg säger att Kristdemokraterna vill ha fler speciallärare i skolorna. Hon lyfter även fram behovet av mer undervisningstid. En annan prioriterad skolfråga är att stärka skolhälsovården.

– Det behövs mer sjuk- och hälsovård till skolhälsovården. Vi tycker också att skolhälsovården ska föras över till landstingen, förtydligar Acko Ankarberg.

Läs pressmeddelandet på Mynewsdesk

Läs mer om våra utfrågningar i Almedalen