83 organisationer står bakom civilsamhällets rapport