Kommentar till regeringens budget: ”Inte en budget för ökad delaktighet”