Kommentar till regeringens budgeten: ”Inte en budget för ökad delaktighet”