Funktionsrätt Sverige uppvaktar regeringen inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Svenska flaggan och EU-flaggan
Svenska flaggan och EU-flaggan

När Sverige tar över ledarskapet för EU:s ministerråd är det viktigt att funktionsrätt finns med på agendan. Det poängterar Funktionsrätt Sverige, som nyligen har uppvaktat regeringen i frågan.

– Vi hoppas att funktionsrättsperspektivet kommer att avspeglas i regeringens prioriteringar för ordförandeskapet som de offentliggör den 14 december. Framförallt hoppas vi att regeringens ambition att stärka funktionsrätt kommer att konkretiseras i de lagar som ska förhandlas när Sverige ska leda rådet, säger generalsekreterare Nicklas Mårtensson.

Funktionsrätt Sverige var tidigt ute och uppvaktade regeringen om att lyfta funktionsrättsperspektivet både specifikt och integrerat i förhandlingar och möten som kommer att ledas av svenska departement. Nu har Funktionsrätt Sverige även skickat brev till några av de ministrar som kommer att ha en viktig roll i aktuella lagstiftningsfrågor under det svenska ordförandeskapet i rådet.

Jämlik AI-förordning

En av ministrarna vi har kontaktat är civilminister Erik Slottner, som ansvarar för förhandlingarna om en förordning om Artificiell intelligens, AI Act. Sverige har en chans att skapa en hållbar, jämlik och rättssäker AI-förordning som inkluderar oss som riskerar att ”lämnas utanför”. Vi har också tillskrivit EU-minister Jessika Roswall samt jämställdhetsminister Paulina Brandberg om funktionsrättsperspektiv i arbetet med direktivet om våld mot kvinnor.

Hybridkonferens den 31 mars

På EU-kommissionens årliga konferens inför internationella funktionsrättsdagen, 24 – 25 november, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i ett videomeddelande att regeringen ska göra sitt absolut bästa för att integrera funktionsrättsperspektivet i arbetet under ordförandeskapet.

Funktionsrätt Sverige planerar, tillsammans med bland andra European Disability Forum, en hybridkonferens den 31 mars under det svenska ordförandeskapet, som bland annat ska lyfta fram funktionsrättsperspektiv på AI.


Funktionsrättsperspektiv i viktiga frågor på agendan om funktionsrätt under ordförandeskapet

Seminarium om AI och Funktionsrätt från MR-dagarna 2022

Konferensen i Bryssel 24-25 november inför Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning (med länkar till inspelning)