Hälso- och sjukvård

Här finns material om hälso- och sjukvård.

Större statligt ansvar för en säker läkemedelsförsörjning

Projektet Prima primärvård

Länk till projektet Prima primärvårds material

 

LIF:s Handbok – Öppenhet, Respekt, Ansvar

Handboken har tagits fram gemensamt av Handikappförbunden och LIF. Handboken skall på ett lättillgängligt sätt fungera som ett komplement till Läkemedelsbranschens etiska regelverk med syfte att ge tips och råd inför ett eventuellt samarbete.
Tryckår: 2012

Läs om och bläddra i Handboken på LIF:s hemsida

 

Hjälpmedelsprojektet 2008-2011

Under projekttiden har det genomfört ett antal studier inom hjälpmedelsområdet, utifrån ett genus- och hälsoekonomiskt perspektiv. Dessa studier utgör en del av det Kunskapsmaterial som var projektets mål att ta fram. Medlemsförbund, samarbetsorgan i länen, brukare, yrkesverksamma inom området och politiker har varit målgrupper för studierna.

Hjälpmedelsrapport 1

Hjälpmedelsapport 2

Hjälpmedelsrapport 3

Hjälpmedelsrapport 4

Hjälpmedelsrapport 5

Kunskapsmaterialets innehåll bygger på de önskemål som funktionshindersrörelsens organisationer uttryckt, att materialet ska vara ett stöd i arbetet med hjälpmedelsfrågor. Materialet är tänkt att fungera som en ”verktygslåda” med olika ”verktyg”. Med verktyg avses de olika kapitlen.

Hjälpmedelsprojektets kunskapsmaterial

Sex och självförtroende

Läs om sexologen som varnar för att funktionshindrade ungdomar inte får träna sig i nära relationer, om Anette som flirtar med blicken istället för med ändan. Skriften handlar om olika aspekter av sex och funktionshinder. Den handlar om attityder och självkänsla men också hur mediciner kan påverka lusten. Tryckår: 2004

Sex och självförtroende

Synliggör det osynliga! Rapport om våld – funktionshinder – könsperspektiv. Synliggör det osynliga
Rapporten är resultat av ett projekt om våld och övergrepp mot kvinnor/flickor och män/pojkar med funktionshinder. Risken för övergrepp kan vara högre än för andra hänger bland annat ihop med funktionshindrets art, beroendet av andra personer och en underordnande roll gentemot andra människor. I denna rapport presenteras resultat av en enkätundersökning, intervjuer och samtal, samt förslag till åtgärder för minskat våld. Tryckår: 2005
Synliggör det osynliga! Rapport om våld – funktionshinder – könsperspektiv.pdf

Trovärdighetens pris, Utredning om samarbetet mellan läkemedelsföretag och brukarorganisationer

Trovärdighetens pris, Bengt Lindqvist, 2006