Makten är Min (1)

”Makten i min” står i mitten på en röd halvcirkel…