Nyhet: Möte med kulturminister Amanda Lind om coronaviruset

Idag var kulturminister Amanda Lind värd för ett rundabordssamtal med civilsamhället. Mötet handlade om situationen med det nya coronaviruset och hur det påverkar civilsamhällets arbete framöver.

Cirka 20 organisationer fanns på plats och flera kunde vittna om att situationen på flera sätt påverkar arbetet och allvarligt inskränker möjligheten att bedriva verksamhet som vanligt. Det dagliga arbetet bromsas upp, inte minst därför att vi alla behöver utveckla formerna för distansarbete och för användningen av digitala verktyg för både mindre och större möten.

Vi påpekade bland annat att till synes enkla digitala lösningar, inte passar alla människor och verksamheter. Flera av våra medlemsförbund kan av olika anledningar ha svårigheter att använda digitala hjälpmedel, medan det passar andra utmärkt.

En annan fråga som lyftes är vikten av att all myndighetsinformation om det nya coronaviruset finns i tillgängliga format så att den når alla människor i Sverige. Det finns stora risker om personer istället börjar ta del av alternativa och många gånger felaktiga fakta, exempelvis på sociala medier.

Samtliga organisationer på plats enades i en vädjan om förståelse från regering, myndigheter, regioner och kommuner när det gäller att vår viktiga verksamhet både bromsas upp och påverkas på olika sätt av den rådande situationen. Det kommer troligen under överskådlig tid att vara svårt att arrangera årsmöten vilket omöjliggör många värdefulla föreningsbidrag. För att minska civilsamhällets oro för detta skulle regeringen därför kunna skjuta upp sista ansökningsdag för kommunala, regionala och statsbidrag några månader.

I övrigt ser vi inom Funktionsrätt Sverige fram emot en fortsatt dialog med regeringen i spåren av coronavirusets framfart där vi gemensamt kan samarbeta för att minska dess negativa konsekvenser.