Nyhet: Nödvändiga förändringar i arbetet för en mänskligare sjukförsäkring

Funktionsrätt Sverige välkomnar regeringens budgetförslag om att höja taket i sjukpenningen och öka flexibiliteten vid kontrollerna efter 365 dagar i rehabiliteringskedjan.

– Nu behöver förslagen får ett brett parlamentariskt stöd. Det här är nödvändiga förändringar i arbetet med att åstadkomma en mänskligare sjukförsäkring, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

I budgetpropositionen föreslår regeringen bland annat att taket höjs från åtta till tio prisbasbelopp från den 1 januari 2022. Samtidigt ska en person kunna få sjukpenning även efter 365 dagar.

Funktionsrätt Sverige tycker att det här är mycket välkomna förändringar.

– Taket behöver höjas och Försäkringskassans bedömningar bli mer rimliga. För att socialförsäkringen ska vara hållbar och inte urholkas behöver den också indexeras så att den följer löneutvecklingen. En sjukdom är inte självvald. Personer som har funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har på olika sätt fått sämre ekonomiska förutsättningar, vilket leder till minskade möjligheter till god hälsa. Detta samtidigt som många i samhället får det allt bättre, säger Elisabeth Wallenius.


Fler åtgärder behövs

Nyligen välkomnade Funktionsrätt Sverige det efterlängtade förslaget om att ta bort skatteklyftan som drabbat de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Men fler åtgärder behövs för att säkerställa rätten till en tillfredsställande levnadsstandard för personer med funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning lever i fattigdom och klyftorna har ökat de senaste åren.

I mars lanserades Funktionsrätt Sverige idéskriften ”En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?”. I skriften diskuteras hur vi kan återta socialförsäkringens samhällsbärande funktion.

Ta också del av debattartikeln ”Socialförsäkringen har slutat fungera”, publicerad i Aftonbladet.

Vill du veta mer?