Idag tar funktionsrättsrörelsen över EU parlamentet

Den 6 december anordnar Europaparlamentet tillsammans med European Disability Forum (EDF) ett Europaparlament för personer med funktionsnedsättning i Bryssel. Tidigare har detta skett vid tre tillfällen: 1993, 2003 och 2012.

Detta är ett unikt tillfälle för den europeiska funktionsrättsrörelsen att träffa Europaparlamentets förtroendevalda, europaparlamentariker och ledare från andra EU-institutioner. Funktionsrättsrörelsen ”tar över” Europaparlamentet för en dag och avhandlar frågor som är gemensamma för hela den europeiska rörelsen. Tolkning sker på alla officiella EU-språk, inklusive teckenspråk och skrivtolkning på engelska.

Funktionsrätt Sverige har anordnat en studieresa till Bryssel i samband med den 6:e december, där vi ska träffa svenska europaparlamentariker och lära oss mer om de två paraplyorganisationer vi är medlemmar i, EDF, European Disability Forum och EPF, European Patients’ Forum. Alla svenska parlamentariker har fått en förfrågan inom ramen för Europaparlamentets besöksprogram. Vi är 65 personer som åker från rörelsen och alla medlemsförbund inklusive Lika Unika, DHR och ungdomsorganisationerna har erbjudits möjlighet att åka med.

Studieresan kommer till stor del att finansieras av de svenska Europa­parlamentarikernas besöksprogram.

Läs pressmeddelande på engelska från European Disability Forum

 

.