Nyhet: Funktionsrätt Sverige bidrar med perspektiv för en hållbar omstart efter pandemin

Under våren har Funktionsrätt Sverige, tillsammans med 32 andra civilsamhällesorganisationer, bidragit till NOD:s lägesbild ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv”. NOD står för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället.

”Nu har vi en sällsynt bra möjlighet till en hållbar omstart för både civilsamhället och den offentliga sektorn samt även med att vitalisera och fördjupa den demokratiska processen i Sverige. Under pandemin har Funktionsrätt Sverige tillsammans med den breda funktionsrättsrörelsen tydligt visat att vi är en avgörande kraft när det gäller att företräda personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Vår grundmurade demokratiska föreningsdemokrati i kombination med nya arbetsmetoder som har förfinats under denna period har gjort att vi ser fram mot att vara en viktig del i att tillsammans göra samhället hållbart”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

I samband med coronavirusets utbrott i Sverige gavs NOD i uppdrag att kartlägga hur olika delar inom civilsamhället påverkats av pandemin. Uppdraget har hittills resulterat i tolv lägesbilder, vilka har redogjort för hur den ideella sektorn på olika sätt utmanats av pandemin och behövt ställa om sina verksamheter.

Ta del av lägesbilden.