Nyhet: Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

Det är glädjande att regeringsfrågan äntligen får en lösning! Nu vill vi på Funktionsrätt Sverige se en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren.

”Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. ”Vi hoppas att regeringsförklaringen ger oss besked.”

Överenskommelsen mellan S-MP-C-L tillsammans med den beslutade budgeten ger vissa, men långt ifrån alla svar på vilken politik vi kan förvänta vi oss under den kommande mandatperioden. Funktionsrätt Sverige har bidragit till flera av de positiva förslag vi ser; bland annat när det gäller återställandet av rättigheter i LSS, stärkta patienträttigheter och förverkligandet av läsa-skriva-räkna-garantin i skolan. Men det finns också förslag som oroar, exempelvis planerna på att fortsätta utreda LSS, vilket riskerar att cementera den nuvarande situationen.

Nu ser vi fram emot den sammanhållande politiken i regeringsförklaringen.

”Det är absolut nödvändigt att politiken vilar på en värderingsgrund väl förankrad i mänskliga rättigheter, säger Elisabeth Wallenius.”I en sådan politik är visionen att samhället ska utformas för att inkludera alla människor och det är en process som måste genomsyra alla politiska beslut”

Det finns ett antal områden där vi förväntar oss skarpa förslag och förtydliganden, bland annat;

  • Vi vill se förverkligandet av en oberoende MR-institution! Det är tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Det innebär att staten har ett folkrättsligt åtagande att se till att rättigheterna efterlevs. För vår trovärdighet och för att säkerställa ett rättssäkert samhälle krävs oberoende granskning.
  • Vi vill se skarpa förslag på hur fler personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete. Vi vet att situationen inte påverkas av konjunkturen, utan måste adresseras på andra sätt. I överenskommelsen föreslås nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men personer med funktionsnedsättning ska uttryckligen inte beröras.
  • Vi vill veta hur den nya regeringen tänker förbättra livsvillkoren för personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta. Närmare 170 000 personer lever idag på sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån 9 590 kr i månaden före skatt.

”Vi välkomnar att en regering nu äntligen kommer på plats och ser fram emot fortsatt god dialog för fler konstruktiva lösningar med ansvariga ministrar för våra frågor”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk