Nyhet: Moderaterna säger nej till nödvändiga förbättringar i sjukförsäkringen

Moderaterna presenterade sin budget igår och i den framgår att partiet säger nej till regeringens förslag om att förbättra sjuk- och aktivitetsersättningen. I budgetpropositionen finns förslag om att garantinivån ska höjas med cirka 1000 kronor per månad från januari 2022, ett förslag som funktionsrättsrörelsen välkomnat. Moderaterna motiverar detta med att inte incitamenten att komma tillbaka i arbete ska försämras.

”Att garantinivån höjs är helt nödvändigt för de grupper som vi företräder som inte har några möjligheter att förbättra sin ekonomi. Dagens nivåer har länge släpat efter, den räcker inte. Många tvingas söka försörjningsstöd eller få stöd från anhöriga för att klara sig. Att höja ersättningen kommer inte leda till att människor väljer bort en riktig lön, däremot kan hälsan överlag förbättras i gruppen och på så sätt leda till minskade vårdkostnader”, kommentarer Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Bild på Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Partiet säger också nej till regeringens planer på att göra det enklare att få rätt till sjuk- och aktivitetsersättning i linje med förslag från sjuk- och aktivitetsersättningsutredning som presenterade sitt förslag i våras. De säger också nej till att införa en ökad flexibilitet vid 365-dagarsprövningen i sjukpenningen. Förslag som är i rätt riktning, enligt Funktionsrätt Sverige.

”Dagens försäkring fungerar inte, vilket finns svart på vitt. Sjuka och människor med funktionsnedsättning som inte kan arbeta får inte stöd inom försäkringen utan tvingas till socialtjänstens försörjningsstöd. Det här måste våra politiker göra något åt, inte avfärda problemet. Dagens regler leder till att människors liv slås i spillror, det är kostsamt för hela samhället”, avslutar Elisabeth Wallenius.