Nyhet: Ola Linder, expert i huvudmannaskapsutredningen – ”Positivt om utredningen lägger förslag som möter riksdagens krav”

Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige och expert i huvudmannaskapsutredningen (LSS) intervjuas i assistanskoll.se om de förslag som kommer att läggas fram.  Lars Lööw, utredare har sagt att han kan komma att lägga förslag som innebär att alla moment i grundläggande behov räknas som grund för assistans, vilket välkomnas av  Ola Linder.

Riksdagens gjorde i mars ett tillkännagivande att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet och att Lars Lööws huvudmannaskapsutredning borde få tilläggsdirektiv att skapa lagändringar om detta.
– Det är en tydlig signal från riksdagen att bedömningarna av rätten till personlig assistans blivit för snäva, säger Ola Linder som beklagar att regeringen inte tänker ge ett sådant tilläggsdirektiv.
– Det är synd eftersom riksdagen var mycket tydlig och det finns en möjlighet för utredningen att arbeta med frågorna. Samtidigt tyder Lars Lööws uttalanden på en möjlighet att utredningen ändå kommer med förslag som möter riksdagens krav.

Läs hela artikeln på assistanskoll.se